inoueke-n
Japanese 
/ Home / Research / Papers, Reports, Theses / Members / News /

Professor


Katsuro Inoue

Specially Appointed Professor(enPiT)


Shusuke Haruna

Associate Professor


Makoto Matsushita

Assistant Professor


Tetsuya Kanda

Guest Assistant Professor


Norihiro Yoshida

Eunjong Choi

Takashi Ishio

Collaborator


Daniel Morales German

Marouane Kessentini

Ali Ouni

COEN DE ROOVER

Raula Gaikovina Kula

Secretary

Mizuho Karube

Ph.D Candidate

3rd Year


Hideyuki Ooe

Joji Okada

Kenichi Kobayashi

Takuya Ishizu

Ito Kaoru

Kazumasa Shimari

Shogo Tokui

Motoi Nagamine

Davide Pizzolotto

2nd Year


Yuji Fujiwara

Master Students

2nd Year


Tomohiro Matsui

Bryant Hen

Yang Shiyu

Norihiro Fuke

Takumi Kurihara

Yuya Miyamoto

1st Year


Yo Koike

Taketo Tanabe

Hinata Mizukami

Daichi Kashihara

Tomoaki Tsuru

Ryo Kitashouji

Bachelor Degree Students

4th Year


Sentaro Onizuka

Kota Kawabuchi

Ryo Kyu

Yuma Fujiwara

Ayashi Hattori

Daiki Hayashi

homeHome © Software Engineering Laboratory mailFor questions and comments, please send mail.